Grønt Flag

Om Grønne Spirer

 
 

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner. Med ordningen ønsker vi at støtte og synliggøre institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.

Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og med inspirerende kurser og velskrevet materiale motiverer Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser.

I Grønne Spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Der kan læses mere her:

http://www.groennespirer.dk/

I område nord, er det i 2019 besluttet at alle institutioner skal arbejde hen imod at få det grønne flag inden årets udgang og efterfølgende erhverve det hvert år.