Dansemyggene i område Nord

Dansemyg tegnet af Bjarke Bruun - Haletudsen.

I område Nord har vi i 2017-2018 søsat vores eget projekt som vi kalder ”Dansemyggene”.

Målsætninger er enkel: ”Flere børn i naturen”. Sammen med naturvejleder Helen Holm uddannes en medarbejder fra hvert ”hus” i Nord. Fokus vil være på fire elementer:

  • Hvordan kan fortællingen få liv i naturlige rammer

  • Hvordan fås og bruges naturfaglig viden. 

  • Hvordan fås og bruges idéer til lege med udgangspunkt i det naturfaglige.

  • Hvordan inddrages science i det naturfaglige.

Såfremt ”Dansemyggene” bliver en succes, håber vi at uddannelsen kan gennemføres og udvikles fremover

Børnehuset Rumlepotten har nu 2 børnehavedansemyg og  her i 2020 kommer der en vuggestuedansemyg.