Pædagogisk dag

Pædagogiske dage:

Det faste personale er til pædagogisk dag en gang årligt. Denne dag  beder vi forældrene så vidt det muligt, selv sørge for pasning. Hvis der er forældre, der ikke har mulighed for at arrangere pasning, vil vi i samarbejde med vikarer og en leder  fra en af de øvrige institutioner i området, sørge for pasning af børnene i børnehuset.

I 2021 er der pædagogisk dag d. 10. september.