Områdebestyrelse og forældreråd

Områdebestyrelsen

Områdebestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes, så forældrerepræsentanterne altid udgør et flertal. Alle valgte medlemmer af områdebestyrelsen har stemmeret. Områdelederen deltager som sekretær og har ikke stemmeret.

Alle enheder bør være repræsenteret i områdebestyrelsen med én forældrerepræsentant.

Personalet repræsenteres i områdebestyrelsen med 2 repræsentanter.

Af hensyn til eventuelle afstemninger har den samlede område-bestyrelse  et ulige antal medlemmer.

Udover bestyrelsens medlemmer er der valgt suppleanter for henholdsvis forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder.

Forældreråd

Der er oprettet et forældreråd i alle enheder bestående af forældre valgt i de enkelte enheder og 1 medarbejderrepræsentant. Antallet af forældrerepræsentanter besluttes i de enkelte enheder.

Det er muligt at være repræsentant i både områdebestyrelse og forældreråd samtidig.

Den daglige leder kan oplyse dig om hvem der er institutionens repræsentant i områdebestyrelsen, og hvem der er medlem af forældrerådet i institutionen