Læreplaner

I Næstved Kommunes dagtilbud arbejdes der med de seks læreplanstemaer

  • Natur, udeliv og science
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Sociale kompetencer
  • Kommunikation og sprog
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Hvordan der arbejdes konkret med temaerne i de enkelte dagtilbud er beskrevet i læreplanerne. Hvis der ikke findes læreplaner for institutionen i menuen til venstre, kan du kontakte den daglige leder for nærmere info.

Læs nærmere om læreplaner og deres sammenhæng med Næstved Kommunes Pædagogiske arbejdsgrundlag for dagtilbudsområdet i  publikationen under fanebladet pædagogik