Læreplaner

Børnehusets pædagogiske arbejde hviler på et solidt fundament af: Fælles værdier, det pædagogiske arbjdsgrundlag, den styrkede læreplan, lovgivningen, forældresamarbejde og personaleudvikling.

 
Bilag
Læs om:
Værdier, læringssyn og børnesyn
Dannelse
Læring og udvikling
Legens betydning
Børnefællesskaber og børns deltagelsesmuligheder
Læringsmiljøer
Forældresamarbejder og forældreinddragelse
Didaktik
Overgange og sammenhænge
De 6 læreplanstemaer

Bilag
Vores fælles værdier tager udgangspunkt i:
Faglighed
Dialog
Professionalisme
Ansvarlighed
Respekt
Vores hverdag er bygget op omkring læreplaner.