Orientering fra forældreråd og områdebestyrelsen

Se venligst under punktet om Børnehuset Rumlepotten